Informatie over HSV de Arnoud

De vereniging is opgericht 23 februari 1972, koninklijk goedgekeurd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden. HSV De Arnoud stelt zich tot doel de hengelsport met al zijn effecten te stimuleren en te begeleiden in Noordwijkerhout en omgeving. HSV De Arnoud heeft ongveer 1500 leden.

HSV de Arnoud is aangesloten bij de federatie Noord - West Nederland, welke deel uit maakt van een landelijk overkoepelend orgaan, genaamd Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland behartigt landelijk en internationaal de belangen van de sportvisserij. Ze zorgt ervoor dat sportvissers mogen vissen, dat er vis zit en dat sportvissers kunnen vissen. Zij geven de zogenaamde "Vispas" uit, welke recht geeft om te vissen in heel veel water van alle landelijk aangesloten verenigingen in Nederland. Ieder lid van onze vereniging, vanaf 14 jaar, heeft recht op de VISpas.

Visrechten

 • De hoofwatergangen van het gedeelte van 't Langeveld in de Noordzijder polder te Noordwijk (Graskarper project)
 • De Guldemondsloot, lopende van de Maandagswetering tot aan de Bavobrug in de Zeestraat.
 • Sierwateren gelegen in het plan Mossenest tussen de Schippersvaartweg en de Wildlaan.
 • De Haarlemmertrekvaart (Leidse vaart), het gedeelte binnen de grenzen van de Gemeente Noordwijkerhout.
 • Het Westeinde / Woensdagse Watering, van de Boekersloot tot de Provincialeweg N206.
 • De Schie / Dinsdagse Watering, van de Boekersloot tot de Provincialeweg N206.
 • Het Oor, zijnde de vijver aan de Jan van Gent te Noordwijk
 • Zanderijsloot in Noordwijkerhout, vanaf de boerderij van Eeden, gelegen aan de Leeweg, tot aan de Leidse vaart. Looprecht alleen aan de zijde van Van Eeden.

 • Contributie

  Aanpassingen worden op de jaarlijkse algemene vergadering voorgesteld en vastgesteld.. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds toetreden als lid, is een vol jaar contributie verschuldigd.

  Senioren afdeling

  Een jaarprogramma voor senioren ziet er als volgt uit:

  Ereleden en leden van van verdienste

  Jaar Naam Titel
  2005 Tinus Zandbergen Ϯ Erelid
  2007 Ben van Aken Ϯ Erelid
  2008 Jan Romijn Ϯ Erelid
  2012 Jan Prins Lid van verdienste
  2014 Mart van den Burg Ϯ Erelid
  2016 Aad Warmerdam Erelid
  2017 Arie van den Burg Erelid
  2017 Tineke van den Kwartel Lid van verdienste
  2017 Peter van den Kwartel Lid van verdienste
  2019 Arend Hoogeveen Erelid